Hide Main content block

 

Hours of clinic admission

کادر پزشکی ما متعهد در ارائه خدمات پزشکی به صورت شبانه روزی میباشد و خدمات کامل پزشکی به شما مراجعان عزیز را از ابتدای ورود وظیفه خود میدانند

 

Hours of hospital admission

  • شنبه - پنجشنبه...............8.30صبح - 5.00عصر
  • جمعه...........................9.30صبح - 5.30عصر
  • اورژانس..............................9.00صبح - 6.00عصر
 

Hours of Lab admission

ارائه کلیه خدمات پزشکی و اورژانسی به صورت 24 ساعته جزو وظایف اصلی کادر پزشکی میباشد و الویت اولیه ما کودکان میباشند

 

Emergencies

ایجاد پرونده پزشکی در بدو وروود به اورژانس و تست های ابتدایی مانند تعیین ضربان قلب ، تنفس