Hide Main content block

 

خدمات 24 ساعته

کادر پزشکی ما متعهد در ارائه خدمات پزشکی به صورت شبانه روزی میباشد و خدمات کامل پزشکی به شما مراجعان عزیز را از ابتدای ورود وظیفه خود میدانند

 

ساعات پذیرش

  • شنبه - پنجشنبه...............8.30صبح - 5.00عصر
  • جمعه...........................9.30صبح - 5.30عصر
  • اورژانس..............................9.00صبح - 6.00عصر
 

پزشک کودک

ارائه کلیه خدمات پزشکی و اورژانسی به صورت 24 ساعته جزو وظایف اصلی کادر پزشکی میباشد و الویت اولیه ما کودکان میباشند

 

ضربان سنج قلب

ایجاد پرونده پزشکی در بدو وروود به اورژانس و تست های ابتدایی مانند تعیین ضربان قلب ، تنفس