مرکز درمان ناباروری شیراز

 

این مرکز از سال 1372 با نام مرکز تحقیقات باروری و ناباروری شیراز آغاز به کار کرد ودر سال 1374 با عنوان مرکز نازایی و جراحی های محدود زنان و IVF شیرازبا هدف فراهم آوردن مراقبت های بهداشت باروری برای زوجین نازا پایه گذاری شد. از این طریق گروهی از متخصصین گرد هم آمدندتا دستیابی به این اهداف را با تلفیق جدید ترین یافته های پزشکی و جراحی زنان با مهارت های پیشرفته آندرولوژی (ناباروری مردان)وجنین شناسی و آزمایشگاهی میسر سازند. این مرکز در سال 1394به مرکز درمان ناباروری شیراز تغییر نام داد.

برخی از دست آوردهای این مرکزکه باعث مباهات ماست به شرح زیر می باشد:

  • اولین نوزاد متولد شده از طریق IVF در شیراز در سال 1374
  • اولین نوزاد متولد شده از جنین فریز شده در جنوب کشور در سال 1385
  • اولین نوزاد متولد شده از اسپرم حاصله از نمونه برداری بیضه درجنوب کشور در سال1373
  • اولین نوزاد متولد شده از اسپرم فریزشده و تخمک فریز شده در جنوب کشور در سال 1394

 

بخش ژنتیک پزشکی این مرکز با هدف ارائه خدمات در سطح استاندارد بین المللی در سال 1393 راه اندازی گردید. این بخش نه تنها زوجین نابارور، بلکه برای زوجینی که می خواهند فرزند سالم داشته باشند نیز در بالا رفتن موفقیت این مرکز بسیار کمک کننده بوده باعث افتخار ماست که اعلام نمائیم:

  • اولین نوزاد سالم متولد شده از زوجین مبتلا به بتا تالاسمی مینور ( بیمار تالاسمی ) در جنوب کشور در تاریخ 9/2/1395
  • اولین نوزاد سالم متولد شده به روش array CGH(تشخیص ژنتیکی سلامت و جنسیت جنین 5 روزه قبل از کاشت در رحم) بیماری با جابجایی کروموزمی و 10 سال ناباروری در جنوب کشور در سال 1394
  • اولین نوزاد متولد شده با جنسیت دلخواه در جنوب کشور در سال 1393 (در این روش جنسیت جنین ها در روز سوم بررسی و سپس بر اساس درخواست زوجین، جنس مورد نظر به رحم مادر انتقال می یابد)
  • بارداری منجر به زایمان چندین زوج نابارور بدون علت مشخص ناباروری با استفاده از PGDدر سال های 1394 و 1395
  • جدا سازی تروفکتودرم از جنین 5 روزه برای انجام PGD که با استفاده از این روش دقت انجام آزمایش نسبت به روش های روتین در حال انجام در کشور بسیار بالاتر رفته و شانس باروری نیز اضافه می شود.

مراقبت های تخصصی به کمک پزشکان ،ماماها، پرستاران و سایر کارمندان آموزش دیده همگی در یک مکان و به صورت متمرکز ارائه می گردد. این ترکیب جو منحصربه فردی را برای بیماران فراهم می کند به نحوی که کیفیت زندگی را در بیماران بهبود می بخشد.ضمن اینکه شانس بارداری را نیز به حداکثر می رساند.